ABDULLAH İBN UMMİ MEKTUM

«Allah Teâlâ'nm hakkında daima okunan ve dünya var oldukça da okunacak 16 âyet indirdiği âmâ bi....

EBU ZERR EL-ĞIFARÎ

«Yer, Ebu Zerr'den daha doğru hiçbir kimseyi taşımamış, gök onun gibi hiçbir kimseyi gölgelememiştir».[1] ....

ADİYY İBN HATEM ET-TAİ

«Onlar küfrettiklerinde sen iman ettin, onlar inkâr ettiklerinde sen itiraf ettin, onlar sözünden döndüklerind....

ZEYDU'L-HAYR

«Şüphesiz sende Allah ve Rasûlü'nün (s.a.v.) sevdiği iki özellik var. Bunlar ölçülü davra....

İKRİME İBN-İ EBÎ CEHL

«İkrime mü'min ve muhacir olarak geliyor, sakın babasına sövmeyiniz. Çünkü ölüye  sövmek &....

SELMÂN-I FARİSİ

«Seimân  bizden,  yani Ehl-i Beyttendir».[1] Bu hikâyemiz, hakikat peşinde koşup, Allah'ı arayan kimseni....

ABDULLAH İBN-İ MES'ÛD

«Kim,  Kur'ân-i Kerim'i indiği  andaki  tazeliğiyle okumaktan hoşlanıyorsa,  İbn Ummu Abd gibi okusun»....

EBU UBEYDE IBNU'L-CERRAH

«Her milletin güvenilen  bir kişisi vardır. Bu milletin güvenilen kişisi Ebû Ubeyde'dîr».[1] O, g&u....

ABDULLAH IBNU CAHŞ

İlk  defa  Emîrül-Mü'minîn denilen  kimse — Şu anda kendisinden söz ettiğimiz sahâbi....

AMR İBNU'L-CEMÛH

-Topal bacağıyla Cennet'e girmeye karar vermiş bir ihtiyar...-   Amr İbnu'l Cemûh Câhiliyye'de Yesrîb ileri....