SA'D İBN MUAZ

Seni tebrik ederim, Ebû Amr! O, ömrünün otuz birinci yılında müslüman, Otuz yedinci yılında da şehîd olmuştu. ....

ÜBEYY İBN KA'B

Ey  Ebû'l-Münzir! Schîp  olduğun   ilimden  dola­yı, seni tebrik ederim... Hz. Muhammed ....

EBÛ CABİR ABDULLAH İBN AMR İBN HARAM

Meleklerin gölgesinde dan Ensar'dan yetmiş kişi ikinci Akabe biatmda Resûlüllah'a (s.a.v.) biat ettiklerinde Ebû....

EL-ABBAS İBN ABDiLMUTTALİB

Haremeyn'in (Mekke ve Medine'nin) sâkîsi Ramâde yıhnda [1] Allah'ın kulları ve memleket şiddetli bir kıtlığa uğr....

HALİD İBN SAÎD

ilk Topluluktan  Bir Fedaî Halid İbn Saîd İbnu'l-As, zengin, şerefli ve babasının Kureyş ara­sında lider durumunda ol....

HUBEYB İBN ADİYY

İdam S eh pasında ki Kahraman! Simdi... Ey insanlar! Bu kahraman için yolu genişletiniz... Her taraftan ve her yerden  g....

EZ-ZÜBEYR İBNU'L-AVVAM

Resûlüllah (s.a.v.)m havarisi, dostu, yardımcısmasın... geçsin de ez-Zübeyr onunla birlikte zikredilmiş ot- Ez-Z&u....

ZEYD İBNU'L-HÂTTAB

Yemame Gününün Şahini Rasûiüllah (s.a.v.) bir gün bazı sahabileriyle oturmuş sohbet eder­ken, bir ara konuş....

KAYS İBN SA'D İBN UBADE

İslâm Olmasaydı O, Arabların En Kurnazı   Olurdu Yaşının küçüklüğüne rağmen Ensar ona bir lider gib....

HALİD İBNU'L VELİD

O Uyumaz, Uyuyan Kimseyi de Bırakmaz! Onun durumu ne tuhaftır!... O,  Uhud gününde müslümanlara saldıran di....