NUAYM İBN-İ MES'ÛD

«Nuaym  İbn-i  Mes'ûd, harbîn  hile olduğunu bilen  bir kişidir». Nuaym İbn-i Mes'ûd....

UTBE İBN GAZEVAN

«Utbe  İbn   Gazevcm'm  İslâm'da  ayrı  bir yeri  vardır»,[1] Emîrulmü....

SAFİYYE BİNT ABDİLMUTTALIB

«Safiyye, Allah'ın dînini korumak için müşrik bir erkeği öldüren ilk müslüman kadındır». ....

ASIM İBN-İ SABİT

«Kim düşmanla savaşırsa. Asım İbn Sabit gibi savaşsın».[1] Kureyş'in hepsi Uhud'da Muhammed İbn-i Abdiilah'la kar....

EBU'L-AS ÎBNU'R-RABİ'

«Ebû'l-As bana doğruyu söyledi. Verdiği sözü de yerine getirdi».[1] Ebu'I-As İbnu'r-Rabî el....

RABİA İBN-İ KÂ'B

Rabiâ İbn-i Ka'b kendisi anlatmaktadır : «Gönlüm iman nuruyla aydınlandığında ve kalbim İslâm'ın manâ....

ZEYD İBN-İ SABİT

«Hassan ve oğlundan sonra kafiyelerden kim anlar? Zeyd İbn-i Sabit'ten sonra manâlardan kim anlar?»[1] Hicretin ikinci s....

ABBAD İBN-İ BİŞR

«Ensardan üç kişi vardır ki fazilette hiç kimse onların üstüne çıkamamıştır. Hepsi de Beni Abdil-eşhel....

HAKİM İBN-İ HAZAM

«Mekke'de  müşrik olarak kalmalarına razı   olmadığım  ve İslâm'a  girmelerini arzu etliğim d&oum....

VAHŞİ İBN-İ HARB

«Muhâmmed'den sonra en hayırlı kimseyi o öldürmüştür... İnsanların en kö­tüsünü de o &o....