RAMLE BİNT EBİ SUFYAN

«Ummu   Habîbe, Aliah'i ve Rasûlü'nü başka  şeylere  tercih  etmiştir. Kişinin ateşe a....

EBU TALHA EL-ENSARİ ZEYD İBN SEHL

«Ebu Taiha'nm Ummu Suleym'e verdiği mehirden  daha  kıymetlisini görme­dik... Çünkî Ummu Suleym&....

HABİB İBN ZEYD EL-ENSARÎ

«Allah sizin aileyi mübarek kılsın. Allah sizin aileye rahmet etsin».[1] Habib ibn Zeyd, her köşesinden iman kokulan yay....

UKBE İBN AMİR EL-CUHENİ

İşte Allah'ın Rasûlü, uzun bir hasret ve bekleyişten sonra Yes-rib tepelerine ulaşıyor. İşte bunlar temiz Medine halkı. Rahmet ....

HUZEYFE İBNU'L-YEMAN

«Huzeyfe size ne anlatırsa onu doğrulayınız. Abdullah İbn Mes'ud da size ns okutursa onu okuyunuz».[1] «Dilersen Muhacir....

SA'D İBN-İ EBİ VAKKAS

At Sa'd at... Ananı, babam sana feda olsun».[1] Eûzü billahi mm'eş-şeytani'r-racîm. Bismil'lâhi&#....

EBÛ SUFYAN İBNU'L-HARÎS

«Ebû Sufyan İbnu'l-Harîs   Cennet'teki gençlerin  efendisidir».[1] Muhammed l'bn Abd....

CAFER İBN-İ EBÎ TALİB

«Cafer'i  Cennet'ts gördüm.  Onun kana boyanmış kanatfari  vardı».[1] Abdu menâf oğullan i&....

ABDURRAHMAN İBN AVF

«Allah, senin verdiklerini de bereketli kılsın. Vermediklerini de bereketli kılsın».[1] O, İsiâm'a ilk giren sekiz kişid....

UMEYR İBN-İ SA'D

«Müslümanların mes'eleleri  hakkında kendilerinden yardımlarını   isteyeceğim. Umeyr İbn-i Sa'd gibi bazı ad....