UMEYR İBN-İ SA'D

«Umeyr  İbn-i  Sa'd'ın   eşi yoktur». [1] Umeyr İbn-i Sa'd el-Ensarî yetimlik ve fakirlik k&....

SÂÎD İBN-İ ZEYD

«Yâ Rabbi! Beni bu hayırlı şeyden mahrum ettiysen, oğlum Saîd'i ondan mah­rum   etme».[1] Zeyd İbn-i....

ÜSÂME İBN-İ ZEYD

«Üsâme'nin babasını Rasûlüilah (s.a.v,) senin babandan daha çok severdi. Üsâme'yî ise s....

ZEYD İBN HARİSE

«Allah'a yemin  ederim ki, Zeyd  İbn  Harise emirliğe lâyık ve insanların bana en sevimlisidîr».[1] ....

EBÛ'D-DERDÂ

«Ebûd-Derdâ dünyayı, elleri ve göğsüyle kendinden uzaklaştırdı...»[1] Künyesi Ebûd-Derd&acir....

SUHEYB ER-RÛMÎ

«Alış-veriş kârlı oldu, Ebû Yahya, Alış-veriş kârlı oldu...»[1] Suheyb er-Rûmî... Biz müsl....

NU'MAN İBN î MUKARRİN EL-MUZENÎ

«İman ve nifakın  evleri vardır. Mukarrin  oğullarının evi  iman  evlerindendin»,[1] Muzeyne kabilesi evlerini....

ABDULLAH İBN ABBAS

«Şüphesiz o, olgun yaşta bir gençtir, Onun çok soran bir dili ve çok anlayışlı bir  yüreği  vardır&r....

USEYD İBNU'L HUZAYR

«Şu melekler seni dinliyorlardı  Useyd...»[1] Mekke'lî genç Mus'ab İbn-i Umeyr, İslâm tarihinin ta....

MECZEE İBN-İ SEVR ES-SEDUSİ

«Meczee İbn-i Sevr düello yaparak yüz müşrik öldüren gözü pek bir yiğittir. Harp meydanlarında bu kadar ki....