GÜZEL  AHLAK

GÜZEL AHLAK

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

    ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH’A HAMD OLSUN, O’NUN RASULÜ MUHAMMED’E SALAT  VE  SELAM OLSUN.

      Allah (c.c) habibi ve insanların yol rehberi olan peygamber (s.a.v) sözüyle başlamak istiyorum. Abdullah b. Amr dedi ki: Muhakkak Allah rasulu (s.a.v) kötü söz söylemez, kötü davranışlar sergilemezdi. O bunu arzu etmezdi. O şöyle derdi; ‘’Sizin en hayırlınız, Ahlak olarak en güzel olanınızdır.’’ Hadis gayet açık ve net.  İnsanların hayırlı olanı ahlaklı olanıdır. Bu insanlar, yani kendini ahlak çerçevesi içerisinde muhafaza eden ve ahlakını güzelleştirmeye çalışanların ödülü. En başta Allah rızası ve cennetin en üst köşesinde bir köşk verilmesi, buna peygamber kefildir.

     Güzel ahlaklı insanın biiznillah konuşması davranışları ve hareketleri ibadettir. Allah rasulu diyor ki: Mümin güzel ahlakıyla geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutanların derecesine ulaşır. Nasıl ki açlığın çaresi yemek, ağızdaki kuruluğun gitmesi için su, bedenin dinlenip sıhhat bulması için uyku gerekse insanların birbirini daha çok sevip kenetlenmesi için de güzel ahlak şarttır. Güzel ahlaklı bir insanın örneği çöldeki su veya karanlıkta beliren ay gibidir. İnsanlar bir iş yapacağı zaman bir şey emanet edeceği zaman veyahut örnek biri aradıkları zaman akla önce ahlaklı insan gelir.

     Şeytan ahlaklı adamları hele de bu fesada uğrayan, bu son yüzyılın devrinde ahlaklı bir gencin ahlakı şeytana hep eziyet etmekte yükünü ağırlatmakta ve ona sıkıntı vermektedir. Allah nasıl ki bir şeye değer vermiş onu üstün kılmışsa baş düşmanı şeytandır. Peygamber nasıl ki bir şeyi uygulamışsa her zaman karşısında yine şeytan vardır. Şeytana uymaktan Allah’a sığınırız.

       Peygamber (s.a.v)’in ahlakı Kuran-ı Kerim’di. Sessiz olmak ahlaklı olmak değildir. Çok konuşmak veya çok sesli olmakta ahlaktan değildir. Sessizliğini muhafaza eden gerektiği yerde konuşan, hareketleriyle karşıya güven veren, anne babaya itaati Allah’a itaat gören ve aklımıza gelmeyen çoğu şeyin adıdır ahlak. Kişi ahlakını düzeltmek için çalışırsa Allah o kulun kendi katındaki seviyesini yüksek tutar. Yüksek tuttuğu gibi sever meleklerine sevdirir. Ve o kişini sevgisini yeryüzü ahalisinin içine koyar. Gördüğümüz gibi İslam’da bir ahlak konusu ne kadar hayra vesile oluyor. Bir de hepsini düşünelim.

          Allah bize imanın tadını aldırsın. Karşı taraf bize ne kadar sinirli olsa dahi güzel bir huy tatlı bir ahlakla söyleyeceğimiz iki kelime o kişiye yetecektir. Sabır Ahlak konusunun temel şartlarından bir tanesidir. Kişi ahlakın muhafaza ettiği sürece sabır onun etrafını tıpkı bir ağ gibi saracaktır. Sabır ne kadar zor olsa da meyvesi güzeldir. Peygamberler hayatları boyunca kavimlerine güzel ahlakla sabrettiler ve cennette en yüksek makamda anıldılar. Ahlak gölgeliği bol olan üzerinde taze ve tatlı meyvelerin yetiştiği bir ağaç gibidir.

        Nasıl ki o ağacın gölgesinden ve meyvesinden yararlanırlar. İşte ahlaklı bir insandan da öyle  istifade ederler.  Son olarak Peygamberimizin bu konuda yaptığı duayla bitirmek istiyorum.

Yarabbi benim yaradılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. 

SELAM VE DUA İLE…