ZİHİNLERİMİZİ KİM İŞGAL ETTİ?

ZİHİNLERİMİZİ KİM İŞGAL ETTİ?

Yıl Miladi 610 (27 Ramazan), Yer Hira Mağarası, Emir; “OKU!”. Bu tarih, yer ve emirden sonra başta Arap Toplumu olmak üzere diğer toplumlar da büyük bir değişim/gelişim geçirdi. Artık bütün batıllar yerin dibine gömülecekti/gömüldü. Bu emre, bu dine sarılanlar kurtuldu/kurtulacak; bu Allah’ın vaadidir. 

 

  İslam inançtır, ibadettir, izzettir, şereftir, onurdur, barıştır, adalettir, davadır, ailedir, toplumdur, devlettir, ekonomidir, hukuktur, kültürdür, spordur, kitaptır, kılıçtır… Hayatı gerçek manasıyla yaşamaktır; Allah’a kul olmaktır. 

 

   Bu din (İSLAM), taşa (puta) tapan insanlara gerçek ve tek ilah olan Allah’a kul olma bilinci kazandırdı. İnsanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah’a kul olmayı sağladı. Diri diri gömülen kız çocuklarını ‘hür’leştirdi. Hakkı yenen insanların haklarını geri verecek ve haksızlığın yolunu kesecek sistemi getirdi. Sosyal adalet ve eşitliği işlenebilir hale getirdi ve üstünlüğün ancak takva ile olabileceğini söyledi. 

 

   Bu din (İSLAM), Ömer’i de(r.anh), Osman’ı da(r.anh), Habeşli Bilal’i de (r.anh), (iman eden) zenginleri de bedevi olan köleleri de aynı safta buluşturdu/birleştirdi. Umudu tükenenlere umut oldu. Temiz olmayı, dürüst olmayı, kul hakkı yememeyi, rızkın Allah tarafından verildiğini, ticarette dengeli ve insaflı olmayı, fakirin hakkını vermeyi, kadına gerektiği değeri vermeyi, anne-baba ve akraba haklarını saymayı, din kardeşine saygılı olmayı, hangi ırktan olursa olsun Müslüman olanların kardeş olduğunu ve aralarındaki üstünlüğün ancak takvayla olabileceğini… öğretti, Bizlere. Dönemin insanlarını zilletten kurtardı, İslam Onlara/Müslümanlara şeref kazandırdı; yeri geldiğinde meleklerden daha üstün olabilme imkânını tanıdı/tanıyor Onlara/Müslümanlara. Değersiz yaşamlarına/yaşamlarımıza değer kattı. Her ayet indiğinde Müslümanların kalbi ısındı, heyecanlandı, sevindi, ‘korktu’… Mü’min olanlara ebedi saadet…

 

   İslam, İslam Erleri ile nice fetihler gerçekleştirdi. Nice topraklara sahip oldu. Nice topluluklara hükmetti. Nice idealler gerçekleştirdi. Nice insanı İslam ile tanıştırarak/buluşturarak/davet ederek hayatlarını kurtardı/kurtarıyor. Bu uğurda nice şehidler verdi/’veriyor’…

 

   İslam, ilk geldiği günden beri düşmanları oldu. Ebu Cehil’le başlayıp bugün Amerika, İngiltere, İsrail, Rusya’ya... varan düşmanları oldu. Hep bir düşmanı vardı/var İslam’ın; İblis ve yolundan gidenler. Tarih boyunca sürekli bir mücadele içinde oldu Müslümanlar, kimi zaman Allah’ın ipine(İslam’a) sımsıkı sarılıp zafer elde ettiler kimi zaman ipi(İslam’ı) gevşek tuttukları için yenildiler. Kimi zaman muazzam başarılar elde ettiler kimi zaman da mağlup oldular. Allah’a güvenip savaştıklarında zafer/ler elde ettiler. Ama Allah’ı unuttuklarında da yenildiler. Allah’ın rızasını gözetip mücadele ettiklerinde kazandılar. Ama dünyalık bir şey/ler için mücadele ettiklerinde de yenildiler… 

 

  Bugün İslam Düşmanları Modern Çağ’ın tüm imkânlarını İslam’a karşı kullanıyor. Sanmayalım ki bunlar medeni/yet…

 

  Ve Zihinlerimiz işgal altında…

 

Şeytanın vesvesesi ile hareket etmemize sebep olanlar zihinlerimizi işgal etti.

Sahte; Peygamberler, Şeyhler, Bilginler… zihinlerimizi işgal etti.

Ümmeti ‘hiziplere’ ayıranlar zihinlerimizi işgal etti.

Mezhep Savaşları çıkarıp İslam Toplumunu içerden çökertmeye çalışanlar zihinlerimizi işgal etti.

İslamafobi düşüncesinin finans patronları zihinlerimizi işgal etti.

Putlara tapanlar zihinlerimizi işgal etti.

Gösterişi, şatafatlı görünmeyi, lüks içinde yaşamayı medeniyet sananlar/sayanlar zihinlerimizi işgal etti.  

Paraya, mala, mülke, makama, kadına… tapanlar zihinlerimizi işgal etti.

Petrole, altına, uranyum ve elmas madenlerine tapanlar zihinlerimizi işgal etti.

Siyonizm, marksizm, kominizim, sosyalizm, nasyonalizm, demokrasi, feminizm, liberal düşünce, laik düşünce, seküler düşünce… zihinlerimizi işgal etti.

Batıl inançları/inanışları piyasaya sürenler zihinlerimizi işgal etti.

İslam’ı cihanşümul olarak görmemizi engelleyenler zihinlerimizi işgal etti.

Ilımlı İslam düşüncesini ortaya atanlar zihinlerimizi işgal etti.

‘Dinler arası diyalog’ diyenler zihinlerimizi işgal etti.

Batıdan bilim ve fenni değil de onların bozuk kültürünü alanlar zihinlerimizi işgal etti.

Emperyallerin elleriyle kurulup İslami bir biçime sokulan “cihad hareketleri” zihinlerimizi işgal etti.

Faiz yiyenler, yetim malı yiyenler, zekât vermeyenler zihinlerimizi işgal etti.

Batı okullarında okuyup, onların olumsuz kültürlerinden (ahlaksızlıklarından) etkilenip her gün öğrencilerine bu ahlaksızlığı empoze eden ‘öğreticiler’  zihinlerimizi işgal etti.

Müslümanları Müslümanlara kırdıranlar/savaştıranlar zihinlerimizi işgal etti.

Dört duvar arasındaki televizyonlar zihinlerimizi işgal etti.

Yirmi birinci yüzyılda her gün bilinçli olarak piyasaya sürülen filmler/diziler zihinlerimizi işgal etti.

Hollywood ve Bollywood filmlerinin finansörleri zihinlerimizi işgal etti. 

On binlerce kişiye (ahlaksızlık ortamlarında) konser verenler/verdirtenler zihinlerimizi işgal etti.

İnsanları boş hevesler/uğraşlar ile stadyumlara doldurtup dakikalarca bir topun peşinden koşuşturanları seyir etmeyi marifet sayanlar zihinlerimizi işgal etti.

Eğitim sistemlerimizi materyalist algıyla dolduranlar zihinlerimizi işgal etti.

Erkeği fıtratı dışına çıkaranlar zihinlerimizi işgal etti.

Kadını fıtratı dışına çıkaranlar zihinlerimiz işgal etti.

Kadına modernizm adı altında modern kölelik yaptıranlar zihinlerimizi işgal etti.

Bugün bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden dünyanın muhtelif yerlerinde/Müslüman Coğrafyalar’da vahşice katliam yapanlar zihnimizi işgal etti.  

Allah’a değil de kula kul olmayı yaşamlarımıza sokanlar zihinlerimizi işgal etti.

 

  İslam Düşmanları, kâfirler, sahte şeyhler, suni ‘cihad hareketleri’, İblis ve yandaşları… kazanamayacaklardır. Yenik düşeceklerdir. Çünkü şu ilahi gerçek var: “Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Saff Sûresi/8) 

 

   Biz Müslümanlar gerçek anlamıyla zafer ve yardımın Allah tarafından kazanılacağına/olacağına iman ettiğimiz vakit, İnşaallah Allah bizi zafersiz bırakmayacaktır, yeter ki dosdoğru bir şekilde “Allah’ın ipine (İslam’a) sımsıkı” sarılalım.

 

Selam ve Dua ile…