HAKK’A YÖNELEMEYİŞİMİZ-3 (RİYA)

HAKK’A YÖNELEMEYİŞİMİZ-3 (RİYA)

 

Yaktığı ışıkla(Niyet)gözünü aydınlatan Abdullah’ı , burnunu saran rutubet (riya)kokusu ,her şeyin zuhur bulmasıyla daha da rahatsız edecektir.İşe pencereyi açmakla (dünyayı  önemsememek) başlamalısın. İçeriye samimiyet esmeli ve buram buram rıza-i ilahi kokmalı. Haydi oyalanma , sıkı bir çalışma seni beklemekte.Zira rutubet  kokusu odadaki her şeye sinmiştir.Her ne var ise gönül odasında,tek tek temizlenmeli. Eğer geç kalmışım,her şey çürümüş diyorsan;o zaman sil baştan koyulmalı mücadelemize;Allah’ın (c.c.)adıyla,Peygamber’in(sav) yoluna.        

       YA RAB! Kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et.

     RİYA VE İHLAS

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd ,kalemle öğreten ve insana bilmediği şeyleri öğreten Allah’u Teala’ya mahsustur.Salat ve selam ise,usvetun hasene   (güzel örnek) olan Rasulullah’a (sav),Al ve Ashabına olsun.

Riya, ahiret amelleriyle dünyada fayda sağlamak istemek, ya da ahiret amellerini halka ilan etmeği kast etmeğe denir. 

İhlas,gerek beden ile,gerek mal ile yapılan farz veya nafile ibadetleri,Allah rızası için yapmaktır.Sadık Efendi ihlaslı amel için şöyle der;”Öyle bir amel ki; melek bilmez ki yaza,şeytan bilmez ki boza, kul da bilmez ki onunla Allah’a nazlana”.

“Kim çabuk geçen (bu dünyayı)isterse,(artık) orada istediğimiz şeyi kimin için dilersek,kendisine çabucak veririz;sonra ona Cehennemi tahsis ederiz;kınanmış ve kovulmuş oraya girer.”(isra-18)

“Kim de ahreti ister ve mü’min olarak ona layık bir gayretle çalışırsa, işte onların çalışmaları (Allah katında) makbuldür.”(isra-19) 

Rasulüekrem(sav)”benim yanımda sizin için mesihu’d-deccal’dan daha korkulu bir şeyi size haber vereyim mi? “Bizde “evet ya Rasulullah haber verin “ dedik. O”gizli şirk”tir buyurdular. Kişi namazı kılmaya kalkar da birisinin kendisine baktığını anlayınca namazını güzelleştirir”dedi. (ibni mace)

Gizli riyanın başlıcaları şunlardır:

1-Taatini halk öğrendiği veya övüldüğü vakit sevinmek,

2-Halkın saygısından hoşlanmak,

3-Günlük işlerinde kendisine edilen ikramın,taatinden olduğu inancıyla sevinmek,

4-Bir meclise girdiği vakit,ayağa kalkmalarından mahzuz,kalkmamalarından müteessir olmak.

Yaptığımız güzel amellere engel olamayan şeytan, bu sefer onu söylemesi için sürekli dürtecektir.O da güya bir olay anlatıyor ; mesala şöyle söze başlamasını fısıldayacaktır.”işte efendim ben namazımı kıldıktan sonra, kuran okuyordum da ,falanca geldi,şöyle şöyle oldu”. Farkında olmadan yahut içimizden övünmek hiç  geçmemiş bile olsa insanların çektiği Maşallah bile niyetimizi sarsabilir. Eğer bir övgü almışsak da hemen Rasulullah’ın  (sav) duası okunmalı.”Allah’ım!Onların söyledikleri ile beni   hesaba çekme.Benim hakkımda bilmedikleri şeyleri bağışla.Ve beni zannetiklerinden daha hayırlı kıl.”(Buhari).Adamın biri  bir arkadaşını över, bunu duyan Rasulullah(sav) “Adamı mahvettin,bel kemiğini kırdın” diyerek azarlamıştır.

Ali(r.a):”  Müraide’de(riyakar) şu alametler vardır”demiştir.

1-İbadette, yalnız bıkkınlık hisseder, başkalarının yanında neşeli görünür.

2-Öğüldüğü vakit taatini çoğaltır,zem edildiği vakit de azaltır.

Rasulullah(sav) buyurdular:”Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar”(Tirmizi,ilim 6)

Ve Hüzün Kuyusu; “Ey Allah’ın Rasulü! Hüzün kuyusu nedir?” O, dedi “Cehennemde bir vadidir,cehennem, o vadiden hergün yüz kere Allah(cc)’ye sığınma talebinde bulunur.” “Ey Allah’ın Rasulü oraya kim girecek ?” Oraya amellerinde riya yapan Kurralar (Kıraatı güzel)girecektir.”(Tirmizi,zühd)

“Kimin dünyada iki yüzü varsa, kıyamet günü ateşten iki dili olacaktır.”(Ebu Davud-Edeb 39)

Öyleyse kardeşler,  Bediüzzaman  Said Nursi (rahmetullahi aleyh) gibi haykıralım hergün ;

                      FANİYİM,FANİ OLANI İSTEMEM

                      ACİZİM,ACİZ OLANI İSTEMEM

                      RUHUMU RAHMANA TESLİM EYLEDİM,GAYR İSTEMEM

                      İSTERİM AMA BİR YAR-İ BAKİ İSTERİM

                      ZERREYİM ,FAKAT BİR ŞEMS-İ SERMED İSTERİM

                      HİÇ ENDER HİÇİM FAKAT, BU MEVCUDATI UMUMEN İSTERİM.