KURBAN İBADETİNİN MANASI

KURBAN İBADETİNİN MANASI

Kurban kesmede gaye: ihlas; Allah’ın rızasını kazanma gayesi olmalıdır. Kurban gösteriş değil serzeniş olmalıdır; kulun "Ey Allah'ım ben sana iman ettim, kurbanımı kestim, sen kabul et." demesidir.

  Kurban mali bir ibadettir. Helal parayla; alın teri döküp kazanılan parayla, Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle kesilen kurban ile adet yerini bulsun, “kurban kesmedi” demesinler, çocuklar etsiz kalmasın diye kesilen; faiz parasıyla, işçinin hakkını yiyerek kazanılan parayla, hak-hukuk gözetmeksizin kazanılan parayla kesilen kurban bir olur mu?

   Allah, Kur’an-ı Kerim’de İbrahim (a.s) ve İsmail (a.s) kıssasını süs olsun diye değil ibret olsun diye bize bildiriyor. Kurban İbadetini gerçekleştiren kişi, İbrahim'in (a.s)  İsmail'i (a.s) adadığı gibi ‘öz canını/öz evladını adadığında’ (gerçek manada) Kurban İbadetini yerine getirmiş olur.

   Kurban eti için, derisi için, ticareti için, gösteriş için ve büyük görünmek için değil Allah’ın rızasını kazanmak için kesilince kurban olur; gerçek anlamıyla kurban kesen kişi bilir ki/bilmelidir ki gerektiğinde kendi canını da Allah yolunda verir/verebilmelidir.

   Rabbi için oğlunu kesmeyi (kurban etmeyi) göze alan İbrahim’le (a.s) kurban kesmemek için her türlü yola/yollara başvuran kişi/ler aynı imana sahip olabilirler mi?

   Kurban nedir? Kurban niçin kesilir? Kurban nasıl kesilir? Kurbanı keserken kurbanın başı hangi yöne çevrilir? Kurban keserken hangi kelimeler söylenir? sorularının cevaplarını artık herkes biliyor. Bilmeyenler de az çok ilmihallerden, imamlardan veya çevresindeki bilen kişilerden öğreniyor. Artık cebemizdeki telefonlardan herhangi bir internet tarayıcısına ‘kurban’ yazdığımızda bile cevabını bulabiliriz az önceki soruların. Hatta televizyonlara çıkıp sadece ‘dinin kendi işlerine yarayan’ tarafını alan/anlatan hocalar (dini bir bütün olarak gören/anlatan kıymetli hocalarımızı tenzih ederim) bile bu soruların cevaplarını biliyorlar/anlatıyorlar/anlatacaklardır. Bu ibadetin nasıl yapıldığı artık iyi bir şekilde biliniyor. Ama gerçek manasıyla Kurban ibadetini yapabilen var mıdır? Meçhul!

   Kurban İbadeti ile ilgili Ayetler:

   “(Habibim, Ey Muhammed!) Şüphesiz ki biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” (Kevser Suresi, 108/1-2)

   “Biz her Ümmete kurban kesmeyi ibadet olarak emrettik. Amaç Allah’ın insanlara rızık olarak sunduğu hayvanları keserken O’nun adını anmaktır…” (Hac Suresi, 22/34)

   “Onların (Kurban olarak kesilen hayvanların) ne etleri ne de kanları Allah’a asla ulaşmaz. Fakat sizden O’na yalnız takvanız ulaşır…” (Hac Suresi, 22/37)

   Kurban İbadeti ile ilgili Hadisler:

   “İnsanoğlu Allah nezdinde, kurban gününde kurban kesmekten daha sevimli bir iş işlememiştir. O kurban kıyamet gününde boynuzları, postu ve tırnakları ile gelir. Kurban kanının Allah nezdinde büyük itibarı vardır. Kan akıp, yere düşmeden kurban kabule geçer. Kurbanı temiz ve halis bir kalp ile Allah’a takdim edin.” (Tirmizi rivayet etmiştir.)

   “Kurban Bayramı gününde Allah için infak edilen hiçbir şey, kesilen kurban kadar faziletli değildir.” (Beyhâkî rivayet etmiştir.)

   “Arefe günü tutulan oruç bir yılın günahlarına kefarettir.” (Müslim rivayet etmiştir.) 

   Son olarak: “Herkes kurban kesebilir ama herkes kendini kurban edemez.”

   Allah’ım sen Biz Müslümanları bu din’de (İSLAM’da) ayakları sabit olanlardan kıl. Bizi hak yoldan ayrı kalanlardan değil hak yoldan gidenlerden eyle, bizi İslam’ı iyi bir şekilde anlayıp; iman eden, ibadet eden ve bunları bu çizgide sürdüren kullarından kıl. Allah’ım sen bizler için hayırlı olanı gönlümüze razı eyle. Âmin. 

   Allah Kurban İbadetlerinizi kabul etsin ve bayramınızı mübarek kılsın, şu günlerde İslam Coğrafyaları’nda yaşanan zulümlere tepkisiz kalmayalım, mazlum durumdaki Müslümanlara ve insanlara yardım ve dua edelim…

   Selam ve Dua ile…