ŞEHADET

ŞEHADET

                                                 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM                              

                                                                            ŞEHADET

Kalemle öğreten ve İnsana bilmediği şeyleri öğreten  Allah’u Teala’ya hamd olsun.Salat ve Selam Rasullullah’ın üzerine olsun.

    “Allah yolunda öldürülenlere“ölüler” demeyin! Bil’akis(onlar) hayatdardırlar, fakat (siz)anlayamazsınız.”(Bakara-154)”        

  Uyan Ey Nefsim !Eğer ki sabah sırtını doğrulturken Rıza-i  ilahi uğruna değil de,sadece kendin için doğrultuyorsan sen yaşayan bir ölüsün bile diyemem  çünkü; ölüler en azından günah kazanmıyor.

Ve Uyan Nefsim! Eğer ki ŞEHADET nasip olursa,Dünya’dan ayrılan yanlızca şu aciz bedeni olacak.Adını bile duyanların yüreği titreyecek.

Şehadet ; sevgiliye doğru kanatlanmaktır ve sevgiliye varmak için yarışmaktır.İmam Rabbani’nin dediği gibi;” Ölmek felaket değil,öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir”.

Sahabe-i kiram efendilerimiz her gün gözünü açtığında İnşallah bugün Şehadet  Arzumuza vuslat oluruz umuduyla kalkıyorlardı. Savaştan dönenler sevinçle ailesinin yanına değil,gözyaşıyla dönüyorlardı.Akıllara bir sual düşüyor değil mi?”Peki neden bu kadar derin bu arzu?”diye.”diye.Yüreğin de her türlü duyguya  verip de onların yüreğindeki  hamasi duygu  bulunmayan bunu anlayamaz elbet.Unutmayalım ki ;onların Üstadı, Üstadlar’ın efendisi Rasulullah(sav) idi.Sizlerle  sadece birkaç tane hadis paylaşacağım.Bununla bile yüreklerimize heyecan ve tutku gelecek İnşallah.Tabi her kelimesine önem vererek ve dikkatle okuyana.

“Kim gaza etmeden ve içinden gaza etme düşüncesi geçmeden ölürse, münafıklığın bir şubesi ile ölmüş olur.”(Müslim)

“Bu gece rüyamda gördüm: Bana iki adam geldi ;beni bir ağaca çıkardılar. Beni şimdiye kadar onun gibisini görmediğim güzel bir yurda girdirdiler ve : Bu şehitlerin yurdudur,dediler.”(Buhari)

“Cennete giren hiçbir kimse yeryüzündeki her şey ona verilse bile dünyaya dönmek istemez.Ancak şehid bundan müstesnadır ki,gördüğü ikramdan dolayı  dünyaya dönüp on defa öldürülmek ister.”(Muttefekunaleyh) 

“Muhammed’in nefsi kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki istedim ki Allah yolunda cihad edip öldürüleyim, sonra yine cihad edip öldürüleyim,sonra yine cihad edip öldürüleyim”(Buhari)

“Şehid öldürüldüğün de, sizden birinin pirenin ısırmasında duyduğu rahatsızlık kadar rahatsızlık duyar”(Tirmizi)

“Allah Teala’ya samimiyetle şehadeti talep eden kimse yatağında ölse de Allah onu şehitler makamına ulaştıracaktır.”(Müslim)

Bu arzu yüreğimize düştüğünde nasip olacak demek ki.Müjdeler olsun!Ama yine de yatakta değil de bu değerli Dava uğruna dökülsün göz yaşlarımız,terlerimiz ve kanlarımız.Bu korkulacak  bir şey değildir,aksine sevinçten gözyaşı dökene gülerek bakarız ya, onun gibi tatlıdır.Ve korkusuz olmak gerekir İbni teymiye gibi.Ne de güzel söylemiş Allah rahmet etsin:”Düşmanlarım bana ne yapabilir ki,sürgün edilmem seyahet,hapsedilmem halvet,öldürülmem ise şehadettir.”

“Ve şanımınhakkı için,eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz,elbette Allah’tan bir mağfiret ve bir rahmet,onların (dünyada) toplamakta olduğuklarından daha hayırlıdır!”

“And olsun ki,ölseniz de  öldürülseniz de,muhakkak Allah’ın huzuruna toplanacaksınız!”(Al-i İmran-157-158)

Yani Said Nursi’nin dediği gibi” Ölüm ölmüyor” madem  o halde onu unutma gafilliğinden uzak eylesin Rabbimiz bizleri. Ama ölüm hissedilmiyebilinir; Şehidlik ile.Şunu da unutmayalım ki Şahid olunmadan hakikatlere, Şehid olunmaz.Şahid olmak istiyorsak başta sahabelerin ve diğer şehitlerimizin hayatı araştırılıp,okunmalı ve onları taklit etmeli.

Şaire Hz Hansa’nın Kadisiye savaşında dört oğluna söylediği söz:”Din düşmanlarına ilk hucum eden sizler olmalısınız.Sizlerin arkada değil,daima en ön safta çarpıştığınızı görmeliyim.Çünkü bu harp,eski savaşlarımız gibi adi,basit çıkarlar uğruna yapılan çapulculuk ve yağmacılık hareketi  değildir.Kısaca bu cihadda emir Allah’tan,kumanda da  Rasulullah ‘tandır.Başka söze ne hacet?”Ve dört oğlunu şehid veren Anne Şöyle diyor:”Ya Rab!Bu emanet ettiğin dört kahramanı yine senin uğrunda feda etmiş bulunuyorum.Artık beni şehit anaları defterine kaydet!”(Ve bizleri de Ya Rab!)

Ve sözlerimi Mehmet DEMİRER’in şiirinin bir kısmıyla bitiriyorum.Bu şiirinin tamamını okumanızı tavsiye ederim.

                                          Siyonist bombalıyor Gazze’yi,Filistin’i

                                         Dinleyin Müslümanlar, bu melanet bir iştir!

                                         Böylesi bir durumda ne diyor İslam dini?

                                         Korkmayın Müslümanlar,Şehadet diriliştir!

                       

                                         Tarihi müstekbirler yaşıyor günümüzde,

                                         Küfre karşı birliği emreder dinimiz de,

                                         İslam’i birlik olsun duyulsun ünümüzde

                                         Korkmaym Müslümanlar,şehadet diriliştir

 

                                        Şehadet makamından pişmanlık duyulur mu?

                                        Şehid ölü değildir elbise soyulur mu?

                                        Ayet,hadis var iken batıla uyulur mu

                                        Korkmayın Müslümanlar,şehadet diriliştir.