Müminlerin Takipçisi Belalardır

Müminlerin Takipçisi Belalardır

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Sad b. Ebu Vakkas şöyle demiştir. ‘’ Ben; Ey Allah’ın Rasulü insanların belaya uğrayanları  kimlerdir? Diye sordum. Allah’ın Rasulu (s.a.v)  şöyle buyurdu. Peygamberler sonra onların peşinden ( yaşantı olarak peygamberlere yakın olanlar) Sonra da onların benzerleridir. Kişi dindarlığı oranın da belaya uğramaktadır. Dininde sağlam ise belası ağır olur dininde gevşek ise, o oranda belaya uğrar bela kulun peşini bırakmaz öyle ‘ ki yeryüzünde yürürken hiç günahı kalmayıncaya kadar onu izler. Nasıl ki paslı bir demirin pası gitsin diye yanması gerekse nasıl ki vücudumuzun temiz olması için sürekli yıkanması lazımsa müminlerin de günahsız veya günahlarının azalması için belalar lazımdır. Kişinin o bela imtihanını geçmesi için tebessüm gibi sabretmesi lazımdır. Şu muhakkak ki belalar müminin karşısına tıpkı bir gün yüzü gibi çıkacaktır. Allah (cc) mümin bir kulun cennete girmesi için ona bir labirent koyar. Çıkışta cennet vardır, eğer zaman dolarsa labirentten çıkmadan önce o zaman da cehennem Allah muhafaza bu durumda ufak bir sıkıntıda dahi şeytan insanı dürtecektir ki musallat olduğu o insan hayır sahibi olmasın. Allah aşkına biraz samimi yaklaşalım. Allah (cc) demiyor mu? ‘’Allah güç yetiremeyeceğinden daha fazlasını yüklemez’’ (Bakara 286) Peygamber (s.a.v) dediği gibi kişi dindarlığı oranında belaya uğramaktadır. Ölüm mümin için hediyedir diyor Peygamber (s.a.v) ölüm bir kişiye hediye olabilmesi için o kişinin dünya hayatını Allah’ı razı edeceği şekilde yaşaması gerekir. Allah’ın da razı olacağı şekillerden biri de musibetlere göğüs gererek sabretmek iman tohumunun sağlıklı bir şekilde yeşerip büyümesi için, namazla sulanması, oruçla budanması, imanla güneşlenenin sabırla korunması gerektir. Yani sabır zordur meyvesi güzeldir. Allah bizi musibetleri sabırla başından savanlardan etsin.

Selam ve Dua ile