ETKİLİ EĞİTİM (NEBEVİ)

ETKİLİ EĞİTİM (NEBEVİ)

 

 Gazali; eğitim çocuğun kalbindeki saf cevherin koruma etkinliğidir.

 Maverdİ; eğitim akıl ve şahsiyeti cilalamak ve kuvvetlendirmektir. 

İmamı Azam; eğitim şahsiyeti yıkan ve yapan şeylerin bilinmesidir.

 Eğitimciler; yüzünde tebessüm, sözünde güzellik, davranışlarında nezaket ,görüşlerinde isabet  ,bakışlarında feraset, gönlünde merhamet, dilinde hakikat olan sevgi yüklü insanlardır.Öğretmenlerin aktif üstlendiği roller şunlardır:

1- Liderdir: Bulunduğu ortamda etkilidir.İkna eder, ilham verir. Söz ve davranışları güven ve cesareti aşağılayarak çevresindekileri harekete geçirir. Herkes ona saatin kaç olduğunu sorar, o saatin kaç olduğunu söyleyen kimsedir.

2-  Rehberdir: Çalışmalarda kararlarda seçenekler sunar.Farklı bakış açıları ile yardımcı olur .Bilgece konuşur sözleri anlamlıdır. Bildiği konularda konuşur, bilmediği konularda susar.

3- Psikologdur: Ruh doktorudur .Öğrencilerinin ruhani dünyasını nurlandıran manevi bir doktordur.Bilgiyi ahlak ile bütünleştirerek sağlam karakterli öğrencilerin yetişmesinde emek harcar. Sorunlarını önemser,dinler değer verir .Çözüm üretmede istekli ve öncü  olur.

4- Danışmandır. Bilge kimliğiyle çevresindekileri aydınlatan, mesajlar sunan, başvurulan kaynaktır.

5- Aktördür: Sonuçları değil,başlangıçları değiştiren,şekillendiren kişidir. Yunus Emre” Dost bize nazar kıldı, taze civan oldum.Her gün yeniden doğarız kim usanır bizden.

6- Aydındır: Bilgyi,i bilimselliği önemser. Bilgiyle dosttur.Bilgiyi ahlak ile süsleyip aydınlanmayı zihinsel ve ruhsal alanda gerçekleştirir.

7- Hakemdir: Adil,dürüst ve ilkelidir.Zamansız yumuşaklığın heybetini gidereceğini bilir. Kararlarında tutarlıdır.

8-  Adildir: Olumsuzlukları, yanlışlıkları adil ve tarafsız kimliğiyle çözümler, sonuçlandırır. Davranışlarına örnektir.

Thomas Jefferson:”Eşit düzeyde olmayan öğrencilere eşit davranmak en büyük eşitsizliktir. “

    ÖĞRETİCİNİN DÖRT ÖZELLİĞİ

1- Görev yerini tanımak.

2- Öğretimi planlamak (metotları belirlemek,seviyeye uygun anlatmak.)

3- Materyal geliştirmek (Dergi,broşür,bülten hazırlamak)

4- Mesleki ve kişisel gelişimini önemsemek.Kişisel gelişimde şu dört ana başlığı ilke edinmelidir;1-değişim;kişi kendini değiştirmedikçe,Allah onu değiştirmez. Değişim insanı insan yapan değerler ile mümkündür.Değişim okumakla, araştırmakla, bilgilenmekle olur

Voltaire:” Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen başkalarını destirmeye çalışmada şansının ne kadar az olduğunu anlarsın.” 2- yenilik ;eğitimin ana gayelerinden biri de değişim yaşayan ve yeniliğe koşan yeni kuşaklar yetiştirmektir. Yenilik değişiminin önemli delilidir. yeniliksiz değişim bir ilerleme gösteremez. Yeniliksiz değişim meyvesiz ağaç  gibidir. 3- gelişme; güzelliklere kavuşmak isteyen eğitimciler, gelişmlerini önemsemeledir. Kendini tanıması, araştırarak gerçeklere ulaşmayı, seviyeye göre hitap etmeyi gözlemde bulunup sonuçlara ulaşmayı, olumsuzluklar ve acılar karşısında direnme seni çaba harcamasını, duyarlı davranmasını bilmeli bu anlamda kendini sürekli geliştirmelidir. 4- yücelme; ana gayelerinden biri de daima yükseklere yücelere erişmektir.

      Nietzsche:” İnsan da ağaç  yükselmek istediği nispette, kökünü derine salmalıdır.”

      İletişimde kelimelerin %10,ses tonu%30,beden dilinin ise %60 etkisi vardır.

                                             İnsanlar;

                                 Okuduklarının %10 ‘unu

                                 İşittiklerinin % 20’sini

                                Gördüklerinin %30’unu

                                Görüp,işittiklerinin % 50’sini

                                Söylediklerinin % 70’ini

                                Yapıp söylediklerinin %90’ını

                                                                Hatırlamaktadır.(Kinder,1973:39)

 Her öğretmen içindeki “ben”’i yeniden ortaya çıkarmada ,“biz”’e dönüştürmede istekli ve gönüllü olarak elinden geleni yapmalıdır.Her zaman bir adım ileri ,her zaman bir adım yükseğe çıkmayı ilke edinmelidir.

 

      KAYNAK:Etkili Öğretmenlik-Ahmet ÇAĞLAYAN (Etkili Din Öğretimi-Şaban KARAKÖSE)

 

                                                 NEBEVİ EĞİTİM MODELİi

Allah Rasulu(s.a.v) bizler için üsve-I hasene ;yani en ideal model,numune,ve rehberdir.Bir eş,hoca,evlat,arkadaş,tüccar,çoban vb. Bir çok konudahayatından örnek vardır bize.İlahi kelam görevlerini;davet,tebliğ,tezkiye,talim ve tebyin diye sayar.

Eğitim metodları;Allah vergisiydi(vehbi).Uslubu berrak,vücut dilini kullanırdı.Yaklaşımı sevgi dolu ,psikolejiye hakimdi.İcraate önem verirdi.Şefkatli,kolaylaştırıcı,edep ve haya sahibi idi.Usandırmazdı ve kibirli değildi çünkü;Kendi adı içi değil, Allah’ın adını yüceltmek için çalışırdı.Geleceğe umutla bakardı.Kabiliyetleri keşfedip,geliştirirdi.Rüyaları hayra yorardı.

 “Allah beni zorlaştırıcı ve başkalarını hata yapmalarını isteyici değil,bir muallim ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi.(Müslim)

               Eğitim :Terbiye Ve  Öğretim:Talim

Eğitim modelinde üç nokta:

1-Eğitim ve öğretimin gayesi(Ne için okutacağını)

2-Müfredat (Ne okutacağını)

3-Metod (Nasıl okutacağını)

Bize düşen bu yüce mirasa karşı vurdumduymazlık değil yada sadakatsizlik değil,istifade edeceğimiz bir iletişim yolu bulmaktır.

   ŞAHSİYET EĞİTİMİNDE ÜÇ BASAMAK

1-Sağlam bir akide:Rab ismi kuranda 974 kez geçer.İlk inen 30 surede 20 tane Allah ismi,80 tane Rab ismi geçer.Rab isminin dört önemli alanı:

 a-Müdebbir:Tüm işlerin düzenleyicisi,herşeyin tek sahibi.

b-Hakim:Haddi aşan güçler uluhiyyetin değil.Rububiyyetin iddiasında bulunuyorlardı.

c-Mürebbi:Rasulullah(s.a.v.):”Beni Rabbim terbiye etti,terbiyemi en güzel şekilde düzenledi.”

d-Karib:Kuluna yakınlığı.

2-Aklı Eğitim:Tasavvur (Tasavvur,tasdikata mukaddemdir.)Kavramalara doğru anlamlar verebilmek.(başarı,kazanç-kayıp,hidayet-dalalet,sabır,izzet,ümit vs.)Bir müslümanın bakış açısı kafirin ,ateisten daha farklı olmalıdırMesala;İbni Mesud(r.a) Rahman suresini Kabe’de açıktan okuduğundan dövülmeye başladığında:”-Müşrikleri hiç o günkü kadar acziyet içinde görmemiştim”der.Yine Amir ibni Füheyre(ra) Bir-i Maunede şehit edilirken :“-Vallahi ben şimdi kazandım.”

 “Bizim öğrenciden istediğimiz şey çok bilgi kazanmasından çok, muhakemesini kullanmasını öğrenmesidir.” Jean jacges Rausseou

3-Ruhi Eğitim: İradenin Sağlamlaştırılması:İrade;Bir şeyi yapmak veye yapmamak hususunda karar verebilme ve bu kararı yürütebilme kudreti.

-Peygamberimiz’in(s.a.v) Risaletinden önceki kırk yılı

-Namazın hemen vahiy ardından verilmesi

-“(Rasulüm) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazını ikame et.Muhakkak ki namaz;insanı kötülüklerdem alıkoyar.”(Ankebut-45)

-“Ey örtüsüne bürünen!Gece kalk,birazı hariç.Onun yarısı kadar.Ya da ondan bir miktar eksilt.Veya artırve Kur’an’I,tertil ile yavaş yavaş,güzel güzel oku.Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz indireceğiz.Çünkü gece neşesi,hem daha dokunaklı,hem söyleyişçe daha sağlamdır.Çünkü sana ,gündüzün uzun bir yüzüş-meşguliyet-vardır.Rabbinin ismini an ve O’ndan başkalarından ayrılarak,O’na yönel.”(Müzemmil-1-8)

   !! Gecenin ruhbanı olamayan, gündüzün fursanı olamaz.

-Alak suresinin ilk beş ayettinde altı kere ilimden bahsedilir.(iki kere İkra,iki kere Alleme,Kalem ve Ya’lem)

-“Ey örtüsüne bürünen!Kalk,artık uyar!Rabbini artık büyüklükle an.Elbiseni artık temizle.Opislikleri defet.Çok görerek başa kakma.Rabbin için sabret.”(Müddessir-1-7)

-Dinimiz dört katlı bina gibidir;1.Akide 2.Ahlak 3.İbadet 4.Muamelet

 DARU’L ERKAM’IN TALEBELERİNİ BAŞARIYA ULAŞTIRAN 12 TEMEL ANAHTAR

1)Usve-I Hasene

“Onlar, dediklerini yapan ve sadece yaptıklarını konuşan bir hoca(s.a.v) ile muhataplardı.

2)Güven

Müşriklerden Nadir bin Haris toplantılarında:”O(s.a.v) sıradan biri değil,hayatına ve yaşantısına vakıfsınız. Ne dersek diyelim insanları inadıramayız”

3)Sevgi

“Ey Rasulum!Sana uayan mü’minlere içtenlikle kol kanat ger.”(Şuara-215)

-Ancak sevdiğinizi gönülden dinleyebilirsiniz ve gönül rahatlığı ile kabul edebiirsiniz.

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz.Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.Size birbirinizi seveceğiniz bir amel göstereyim mi? Aranızda selamı yayınız.”(Müslim)

“Şüphesiz size kendi içinizden öyle bir elçi gönderilmiştir ki,sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır ve zor gelir.O size çok düşkün ve iman edenlere karşı ise çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe-128) 

4-Samimiyet

“De ki,içten gelen derin bir samimiyet ile yalnızca Allah’a bağlanarak,O’na kulluk ederim.” (Zümer-14)

-Din samimiyettir.(Müslim)

5-İlim

-Kifayet Miktarı

Onlar(Sahabeler),bildikeri ile amel ederdi.Alim değillerse de Amildiler.

6-Süreklilik

“Rasulüm! Sen şimdi sabret!Bil ki!Allah’ın vadi gerçektir.Buna iyice inanmayanlar sakın seni gevşekiğe sevketmesin.”(Rum-60)

“Cenab-I Hakk’ın en çok sevdiği amel,az da olsa sürekli ve devamlı olandır.(Müslim)

7-Sabır

“Sen ,Rabbinin hükmünü sabırla bekle!Balık hikayseinin kahramanı Yunus gibi olma”(Kalem-48)

“Sabır ile birlikte zafer,sıkıntı ile birlikte kurtuluş,zorlukla birlikte kolaylık vardır.”(Tirmizi)

8-Tedricilik

 “İnkar edenler:Kur’an O’na bir defada indirilmeli değilmiydi?dediler.Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık.(parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) okuduk.” (Furkan-32)

9-Bütünlük

-Hayatları sözlerini yalanlamamalı

10-Tevekkül

“O doğunun da batının da Rabbidir.O’ndan başka ilah yoktur.Öyleyse yalnız O’nun imayesine

sığının” (Müzemmil-9)

11-Emel 

Emel;Gelecekte olmasını istediğin iyi şeyler.

“Eğer seni yalanlıyorlarsa sakın üzülme!Senden önceki peygamberlerde yalanlanmıştı.Unutma ki bütün işler sonunda Allah’a dönecektir.”(Fatır-4)

12-Beklentisizlik

“Ey Kavmim! Allah’ın emirlerini size bildirmeme karşılık,sizden bir ücret istemiyorum.Benim ecrimi,karşılığımı verecek olan sadece Allah’tır.”(Hud-29)

     KAYNAK: NEBEVİ EĞİTİM MODELİ DARÜ’L ERKAM  –MUHAMMED EMİN YILDIRIM