OKÇULAR TEPESİ

OKÇULAR TEPESİ

RAHMAN RAHİM ALLAH’IN ADIYLA

     Okçular tepesini duymayan olmamıştır herhalde. Olmuşsa da ilk kez buradan duysun ve öğrensin. Hani şu Arabistan da yer alan ve her türlü kötülüğün olduğu yer Yesrib… Ümmetin kalbinin attığı yer… Mekke İlahi vahye bir türlü olumlu cevab vermemişti İman eden çok az sayıda insan vardı onlar da ancak kendilerini koruyabiliyorlardı. Rasulullah başka yollar aramaya başladı. Taife gideyim orada dayılarım var belki onlar beni dinler ve beni getirdiğim şeyle kabul ederler. Diye yola çıkar hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Şehirden kovuluyor, taşlanıyor, hakarete uğruyor kan içinde tekrar Mekkeye dönüyor Taif İslama Hayır demişti. İman edenlere yapılan baskıları hafifletecek çareler arıyor. Ve neticede bir kısmını merhametli kralın yanına gönderiyor. Kendisi de sabrediyor Allahtan gelecek olan yardımı bekliyor. On sene böyle geçiyor sıkıntı, zorluk, azarlama, iftira akla gelebilecek her şey… Onun için Aleyhi selam efendimiz buyuruyor ya ‘’Birinizin başına bir sıkıntı geldiğinde beni hatırlasın’’. Ve hicret ediyor doğup büyüdüğü şehri terk etmek zorunda kalıyor. Medine’ye gidiyor Çünkü Allah yeryüzünü ona Mescid kılmıştı orda namaz kılmasına izin vermiyorlarsa Medine’ye git orda rabbini an yücelt davanı. Öyle bir gün gelecek ki şehir hiç direnmeden senin emrine girecek…

Sen Nuh(as) gibi suyu olmayan yere gemi yaptın ya Allah senin ayağına suyu getirecek. İslam devleti kurulacak… Mekke de izin vermediler Medine de kurulunca bu sefer oraya saldırdılar. Rasulullah haberlerini alıyor ve o da Ordusu ile hazırlık yapıyor Uhud dağının oralarına gelince bakıyor ki düşman dağın ön tarafına yerleşmiş o da ordusunu yerleştiriyor ve Stratejik yer olan Okçular tepesine de Abdullah bin Cübeyr komutasında elli kişilik bir grup yerleştiriyor. Onlara ‘’ Ne şart ve durum olursa olsun burayı terk etmeyeceksiniz Bizlerin cesetlerinin yaban kuşları tarafından parçalandığını görseniz bile yerinizi bırakmayacaksınız. Açık ve net bir talimat ile efendimiz ashabını uyardı savaşın neticesinin onların o dağı korumalarında olduğunu söylemiş’’. Bir müddet sonra Müslümanlar müşrikleri yenince Okçular tepesinde ki Mücahidler de savaşı biz kazandık deyip savaştan kalan ganimetleri ele geçirmek için yerlerini terk ettiler. Sonrasında ise Hz.Hamza, Mus’ab bin Umeyr, Abdullah bin Cahş, Sa’d b. Rebi ve nice büyük sahabeden yetmiş kişi Şehid oldu. Olaya üsten bakarsak okçular tepesini terk edenlerin ‘’ Ganimet sevdası ile emri dinlemediler, dünyalık peşinde koştular ve onun için de yenilgiyi tatıllar.’’ Gibi ağır ithamlarda bulunabilir bunlardan Allaha sığınırız. Al-i İmran suresinde Rabbimiz Uhud savaşını anlatırken sürenin 121 ile 175 ayetleri arasında savaşın seyrinden bahseder birçok ayrıntıyı bize bildirir. 130. Ayete gelince birden konu değişir ve ‘’ Ey iman Edenler! Kat kat artırılmış faizden yemeyin diye başlayan ve Allaha ve Rasulune itaat edin ki, rahmete kavuşasınız diye biten ayet. Bu üç ayetlik konudan sonra tekrar Uhudu anlatır. Müffesirler bu durumu o dönemde sahabeler savaş malzemelerini almak ve savaştan geri kalmamak için Medineli olan tefecilerden faiz ile para aldılar ve savaşa katıldılar. Rabbimiz onları Uyardı. Sizler Allah ve Rasulune iman etmişsiniz bunu yapmayın Belki Okçular tepesi terk edildi ama bilerek değildi ve Rabbimiz onları Afetti.

Bugün bizler ne yapıyoruz kimleri dinliyoruz. Rasulullah onlara ayrılmayın dedi. Bizlere de İslama, Kitaba, Rasulunden ayrılmayın, İslama sarılın Ümmet olun.. Bir olun… Müslümanlara sahip olun dedi. Dinlemedik ve Terk ettik. Bugün bizim Okçular tepemiz neresi oldu ise orayı terk ettik ve kaybedenlerden olduk. Gazze, Mısır, Suriye, Arakan … Her taraf bizim Okçular tepemiz Kaçtık terk ettik mescitleri, Cihad meydanları bizim kaçışlarımıza Şahid oldu. Neler uğruna terk ettik can verme korkusu, dünyalık sevdası bizim okçular tepesini terk ettirdi.

Gazzenin Sokak duvarlarına yazılan şu yazı ‘’ Yaşayacaksan Hür olarak yaşa, Öleceksen ağaç gibi dimdik öl.’’ Yazısını göremedik Kaçtık… Kaçtık… Kaçtık…

Zulmün olduğu yerin Ümmet-i Muhammed’in Okçular tepesi olduğunu unuttuk. Unuttuk… Unuttuk… Unuttuk…

‘’ Başımı Alıp Şehadete mı gitsem?

Şehadete en son tren ne zaman kalktı bir Bilsem’’… VESSELAM…