ARANAN ADAMLAR

ARANAN ADAMLAR

         Zeyd bin  Eslem  babasından aktarıyor bize Ömer bin  Hattab  bir gün bir kaç arkadaşı ile otururken  aralarında şöyle bir konuşma geçti .  
    Ömer radıyallahu anh :
Haydi herkes bir şey dilesin.
- Oradakilerden biri;  Benim şu oda dolusu gümüşüm olsa da onları Allah yolunda harcasam dedi.  
- Bir diğeri de benim de şu oda dolusu altınım olsa da ben de onları Allah yolunda harcasam dedi.
Ömer ( r.a) başka deyince ?  Onlar başka bir şey istemeyiz dediler.
 Ömer de kendi arzusunu dile getirmiş .  Ben ; Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfe bin el Yeman gibilerinden  şu oda dolusu adam isterim ki onları Allah yolunda görevlendirsem, vazifelendirsem. İşte  aranan adamlar bunlardı. Bunlar Arandı hala da aranıyor. Aslında aranan adamların  özellikleri, düşünceleri çok da farklı değildi.  Sadece yer, zaman ve mekanlar farklıydı, Yani yeri geldi Habil oldu , yeri geldi İsmail oldu ,  yeri geldi yesrib yolunda mus 'ab olup medineyi aldı, yeri geldi bir grup olup mağaraya sığındılar ve  ashabı kehf oldular,  yeri geldi Haçlılara karşı Selahaddini Eyyubi  olup Kudüsü aldılar. İşte bunlar arandılar hala da aranıyorlar , Peki bunları aranan adam yapan  vasıflar nelerdi ?  Çünkü onlar yer işgal eden değil, yer dolduran oldular. Kendilerinden çok ümmeti düşünen, Allah'tan korktuğu her halinden belli olan, sözüyle  eylemi bir olan ,  dik ve cesur yalpalamayan, insanların kınamalarına aldırmayan, eliyle  diliyle  , malıyla ve canıyla cihad ettiler.  Rasulullah ( sav)   ey Huzeyfe  gideceksin müşriklerin arasına ve bize bilgi getireceksin dediğinde Huzeyfe bin el yeman  Lebbeyk ya Rasulullah Lebbeyk ya Rasulullah dedi. . Başım gözüm üstüne  dedi.  Ölüm ile burun buruna olmasına rağmen . Gitti ve müşriklerin arasına karıştı. Omuzlarına yük konulunca nazlanmayan , mazeret üretmeyen  ' ama , fakat'  demeyi bilmeyen  dininden taviz vermeyen  adamlar oldular . Onlar  yeryüzünde iken  yerin altındaki heyecanı ve  endişeyi tattılar .  Bunlar arandılar hala da aranıyorlar..  O kadar yer fethettiler ki  servet denizinin  ortasında aç  gezecek ama yine de davalarından  vazgeçmeyecek kadar fedakardılar.  Ebu  Ubeyde o kadar yer fethettiki  bir gün  Hz. Ömer onu evinde ziyaret etti. Evde bir keçe, bir kaç lokma yemekten başka bir şey görmeyince Hz. Ömer  ağlamaya başlıyor ve  ey eba Ubayde bu dünya herkesi değiştirdi ama bir seni değiştiremedi. İşte onlar öyle idiler değiştirdiler ama değişmediler.  İşte dün de bügun de aranan adamlar hep aynı idi. Onlar büyük düşündüler büyük işler yaptılar. Bir kaç kişi ile bir  millet olduklarına  inandılar.  Kalpleri bir avuç kadar , yürekleri ise dağlar kadardı . Rabbim bizi de Aranan Adamlardan  kılsın inşallah.  Kardeşlerim !
  Aranan adamlar olmaya hazır mıyız ?