ZALİMLER ZAFERİ ASLA ENGELLEYEMEZLER

ZALİMLER ZAFERİ ASLA ENGELLEYEMEZLER

 Son günlerde İslam dünyasında özellikle de mısırda olanları ana hatları ile düşünüp, mahiyet ve sonuçları üzerinde değerlendirme yaparsak , ilk bakışta bu olayların her geçen gün Müslümanların aleyhine geliştiği neticesine varılabilir.
  Ancak bu ümmetin tarih boyunca geçirdiği badireleri hatırlayıp ve her seferinde    
  Müslümanların bu badirelerden  '' Allah'ın lutfü ile '' kurtulduklarını hatırlarsak ümmetin şu anda içinde bulunduğu  sıkıntıları  da muhakkak bir şekilde geride bırakacağını ve ümmetin bunlardan kurtulmasının mümkün  - belki de yakın -
olduğunu söyleyebiliriz.
  Tevbe suresi , Saff suresine bakarsak Allah'ın bu Dini  '' Diğer bütün dinlerden  üstün kılmak  üzere rasulünu  hidayet ile göndermiş olduğunu anlarız ''.
 Yani Rabbimiz ey iman edenler , ey sırtını Allah'a ve Rasulune dayayıp sabır ile bekleyen Müslümanlar  Gevşemeyin , üzülmeyin sizler üstünsünüz üstün olacaksınız.
Eğer ki şu anda üstünlük bizde değil ise bu ümmetin hidayetin gereklerini yerine getiremediği içindir.
  Dönün bakın tarih dediğiniz o sahneye 1400 yıl öncesine gidin İslam'ın ilk kurulduğu yıllarda  Rasulullah ve dava arkadaşlarının çektiği sıkıntılara bakın .
    Uhut'ta , Huneyn de  ne badirelerin atlatıldığına bakın .
Ümmet bu sıkıntılardan bazen yaralarını tamamen sararak , bazen de yara izlerini uzun bir süre bünyesinde taşıyarak bu badireleri atlattı.
  Tarih sahnesi devam ediyor ve insanlık yaşanan olaylara şahid oluyor.
Müslümanlar sahnede ve saldırıların hepsi onlara yönelik . Moğol istilası ,
Haçlı seferleri ... Bu ümmetin git - gelleri olmuştur .
Endülüsü kaybetmemiz. Osmanlının tasfiye edilmesi ve halifeliğin kaldırılması .. Halen devam eden küfrün Müslümanlara yönelik saldırıları..
 Kafirlerin tüm bunları yapmada ki amaçları ne idi ?
Aslında amaç duyan kulak , gören göz, fehm edenler için gayet açık ve net.
Mazlum ümmete her türlü zulmü, baskıyı  zindanları , idamları reva görmek ..
Müslümanların mukkadesatları ile alay etmek , dinlerini , tarihlerini , kültürlerini bilmeyen cahiller yetiştirmek , bununla kalmayıp bu değerlere karşı azılı düşmanlar yetiştirmek.
 Nitekim amaçlarına ulaştılar.
Ama hesap edemedikleri bir şeyler vardı .Ya ümmet tekrar ayağa kalkarsa, yeniden diriliş olursa ?
Evet işte onlar her şeyin tam rayına oturduğunu sandıkları bir anda ümmet ayağa  kalktı . Ümmet İzzetli duruş varken neden zillet olsun dedi?
Tunus'ta bir seyyar satıcının ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle kendini yakması ve ölmesi..
Mısırda iki gencin kendilerini tahrir meydanında yakmaları .. Her cuma sonrası Hüsnü namübarek aleyhine gösteriler..
   Suriye'nin Dera şehrinde iki bayan doktorun telefonla görüşmesi '' Hüsnü mübarek düşmüş, darısı bizim başımıza ''. konuşmaları istihbarat tarafından dinlendiği için hapse girdiler. Bunların akrabaları olan gençlerin  sokak duvarlarına  ''Halk düzenin yıkılmasını istiyor '' şeklinde yazılar yazmaları ..
Ateş kısa sürede tüm Orta doğuyu sardı. Kısa bir zaman içinde Cezayir'den Sudan 'a , Mısır'dan  Hindistan'a İslam'a yeniden dönüşün , İsalm'ın yeniden hayata egemen kılmanın ayak sesleri idi..
  İslam o büyük doğumunu yapacak ve bizler şu anda o doğumun sancılarını çekiyoruz..
Yanı  başımızda ki filistin , suriye , mısır da cereyan eden olaylara Müslümanların  Redd mahiyetindeki eylemlerini ve fiili cihadlarını görüyoruz .
Bu zorlu yol kat edilirken zaman zaman düşüşler olmakta ama aynı yolu sürdürmenin önüne engel olmayacak . Aksine yeniden toparlanmanın ve tekrar daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmanın kıvılcımı olmalıdır.
 Uhut savaşı sonrası müslümanlara moral mahiyetindeki şu inen ayeti unutmuyoruz. '' Gevşemeyin , üzülmeyin eğer mü'minler iseniz en üstün olan sizlersiniz''. ( Al-i imran 140)
 Bu hak ve batılın mücadelesi eskiden olduğu gibi bugün de var yarın da olacaktır.
Önemli olan geçmişte hak tarafında olanların nasıl kutlu bir mücadele verdiklerini bilmemiz ve kurtuluşu burada görmemiz.
Yaşadığımız acı , üzücü olaylara , ölümlere , zulümlere , baskılara her şeye rağmen kaybeden bizmişiz gibi görünse de elhamdullilah biz kaybeden değiliz hakkın tarafı nasıl olur da kaybeder ki?
Olup biten olaylar sayesinde saflar gittikçe daha belirgin hale geliyor . Aslında ortada yenilgi değil muhteşem bir zafer var .. Yenilgi yenilgi büyüyen bir Zafer var..
'' Allah emrinde galiptir dilediğini yerine getiren ve bu hususta kendisine karşı durulayamandır. fakat insanların çoğu bunu bilmezler''.( Yusuf 21)
 Zalimler zaferimizi asla engelleyemeyecekler ..
 Selam olsun o yolun geçmiş ve gelecek bütün yolcularına .. Kesin zafer ancak bu yolda yürüyenlerindir..    VESSELAM ...