SILA-İ RAHİM

SILA-İ RAHİM

SILA-İ RAHİM

Allah (c.c.) ayeti kerimede şu şekilde buyuruyor:

“Yoksa idare yetkisi elinize geçse yeryüzünde kargaşalık çıkararak ve akrabalık bağlarını zedeleyerek baş mı kaldıracaksınız? O kimseler yok mu? Allah onları rahmetinden kovarak kulaklarını sağır ve gözlerini  kör etmiştir.” (MUHAMMED 22-23)

‘’Cebrail (as) bana gelerek şöyle dedi: “Bu gece şaban ayının on beşinci gecesidir.”(berat gecesi) Allah bu gece kelb kabilesinin sürüsündeki koyunlarının kılları sayısınca kimseyi cehennemden azad eder; fakat şu kimselerin yüzüne bile bakmaz:

1.Allah (c.c.) ‘a şirk koşanlar

2.Kin tutanlar

3.Akrabalık bağlarını koparanlar

4.Kendini beğenmişlik ve büyüklük duygusunun alameti olarak elbisesini topuklarına kadar uzatanlar

5.Ana babaya  karşı gelenler

6.Devamlı içki içenler

                                                                                                                         (Ahmet b. Hambel  4/399)

 

Ayet ve hadislerin bize açıkladığına göre sıla-i rahim çok önemlidir. Öyle ki  peygamber (sav) hadislerde sıla-i rahmi çiğneyenin  cennete giremeyeceğini belirtmiştir. Allah (c.c.)’ın bizden yapmamızı istediği şeylerde  ve Allah’ın helal kıldığı işlerde her zaman fayda vardır. Sıla-i rahimdeki fayda da kan bağı olan insanların birbirleriyle kaynaşması, birbirlerini  sorup gözetmesi  sıkıntıları varsa birbirlerine destek olarak o sıkıntıları aşmalarıdır. Her toplandıklarında da kardeşlik ruhunu daha iyi benimsemeleridir.

Kan bağı olan insanlar ilişkilerini bu şekilde sürdürürlerse elbette ki birbirlerinin Allah’ın izniyle cennet anahtarları olacaklardır. Aksi halde bu durumu terk edenlerin hali ise Allah(c.c.)’ın rızasından uzaklaşmak,  birbirinden nefret etmek, birbirlerinin kusurlarını araştırmak gibi   kötü sonuçları doğurmuştur. Bu durumda şeytan  baş rolde oynar; onları birbirine karşı kışkırtarak  gıybet ettirir, kalplere haset duygusunu yerleştirir ve onları büyük günahlara sürükler. Ta ki o insanların hayır namına verecek bir şeyleri kalmasın ve şeytan hedefine ulaşsın. Şeytan da hedefine ulaşmışsa bu demek oluyor ki Allah’ın kuralları ihmal ediliyor ve insanlar birbirlerine zarar veriyor. Bu durum şeytanın kendi yoluna yoldaş bulmasıdır. Ayrıca bu durum, insanların şu hadisi göz ardı ettiklerini gösteri: “Kuleyb ibn’i menfa dedi ki, dedem peygamber (sav) ‘e şöyle sordu:

“Ey Allah’ın Rasulü kime iyilik yapayım?

Peygamber (sav): ‘Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden  akrabana iyilik et.  Bunlara iyilik yapmak  haktır; yakınlarınla iyi ilişkileri devam ettirmen de bir haktır.’ dedi.”

Yani diyeceğim o ki Allah(c.c.)’ın değer verdiği ve insanlardan yapmasını istediği şey nasıl değersiz olur, nasıl kıymetsiz olur.

Allah(c.c.) bizi bağışladığı ve şeytanın ağına düşürmediği kullarından etsin. Bizi akrabalık ilişkilerinin en güzel şekilde hakkını veren kişilerden etsin. Bizi öğrendikleriyle amel eden kişilerden etsin, Amin…